Portfolio Items

رول جامبو – کاغذ حرارتی

رول جامبو زمانی که به یک فروشگاه مراجعه می کنید و می خواهید چیزی بخرید، پس از کارت کشیدن، فاکتوری به شما تعلق می گیرد که به صورت حرارتی چاپ شده است. در سال های اخیر، روش چاپ حرارتی بر روی رول جامبو ، بسیار متداول شده است. دلیل این موضوع هم کی…