نوشته‌ها

کیسه آرد

کیسه آرد

کیسه آرد: کارخانه های تولیدی ارد محصول خود را برای خرید و فروش عمده در گونی و کیسه های بزرگ بسته بندی کرده و در مغازه های سطح شهر تهران و شهرستان ها توزیع میکنند. در سال های قبل از رواج یافتن استفاده از محصولات مصنوعی ،همه چیز از مواد طبیع…