تماس با ما

نماینده رسمی شرکت پینک – وحید نژاد معصوم
تهران – پانزده خرداد
بازار بزرگ – پاساژحافظ

55623987 – 55623786 (021)
09124774124
021-55581059
vahidnezhadmasoum@gmail.com

شنبه تا پنج شنبه
8.00 – 18.00