نخ ها از دنیر 600 تا دنیر 3500 موجود می باشد.

نخ ها با توجه به نوع مصرف و قابلیت های آنها به دو گروه تقسیم می شوند:
1. نخ فیبریله
2. نخ مولتی فلامینه (CF)

 

1. نخ فیبریله
این نوع نخ ها برای تولید انواع پارچه های پلی پروپیلن (PP) ، تسمه جهت حمل ونقل ،دوخت های صنعتی ، حصیربافی ،پرده دوزی ، تزئینات و …قابل استفاده می باشد.

2. نخ مولتی فلامینه (CF)
این نوع نخ ها از رشته های بسیار ریزی می شود که در فواصل 7 الی 5 سانت به هم جوش می خورند تا از هم باز نشوند و بتوان آنها را بصورت یک رشته نخ که متشکل از 80 تا 400 رشته نخ است در آورد این نوع نخ ها به خاطر رشته رشته بودن دارای مقاومت بسیار خوبی است

 
نخ pp